Voimassa ovat pelkästään alla mainitut tilaushetkellä voimassaolevat yleiset sopimusehdot. Asiakas hyväksyy alla olevat ehdot tilausta tehdessään. Design Shop Millanoora ei kelpuuta tilaajan omia, sen omista ehdoista poikkeavia sopimusehtoja muussa tapauksessa, kuin jos he ovat kirjallisesti sopineet näiden voimassaolosta. Tilaamisen yhteydessä asiakas ilmoittaa henkilötietoja kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tilaaja hyväksyy, että Design Shop Millanoora tallentaa ja käyttää annettuja tietoja tilauksen toimittamiseksi ja asiakkaan palvelemiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Pyynnöstä asiakkaan tiedot poistetaan Design Shop Millanoora asiakasrekisteristä.

1. Tilaukset voidaan toimittaa myös sähköpostitse tai puhelimitse. Siitä tulee ilmetä tilaajan yhteystiedot ja allekirjoitus. Tilauksia voidaan toimittaa sähköpostin kautta vuorokauden ympäri.
Ikäraja: Verkkokaupasta voi tilata vain 18-vuotta täyttänyt henkilö. Alle 18-vuotiaat tilaajat tekevät tilauksen huoltajan suostumuksella.

2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuksen purkaminen. Design Shop Millanoora sitoutuu ottamaan vastaan tilauksia www-sivuilla ilmoittamiensa sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli kotisivuilla on kirjoitus-, paino- tai laskuvirheitä, on Design Shop Millanoora oikeus purkaa sopimus.

Tilaaja voi puolestaan purkaa sopimuksen kirjallisesti tai sähköpostitse 3 (kolmen) vuorokauden aikana tilausvahvistuksen antamisesta. Sähköpostilla toimitettaessa tilausvahvistus katsotaan annetuksi sähköpostiviestissä ilmenevänä lähetysajankohtana. Tätä myöhäisemmästä sopimuksen purkamisesta Design Shop Millanoora on oikeus veloittaa asiakasta purettua sopimusta koskevien jo syntyneiden kustannusten osalta.

Hyvitystä varten ostajan on ilmoitettava tilitietonsa. Design Shop Millanoora ei hyvitä posti- tai jälkivaatimuskuluja. Jos tavarat palautetaan materaali- ja/tai valmistusvirheiden takia, korvaa Design Shop Millanoora tällöin myös postikulut.

3. Mikäli Design Shop Millanooran alihankkijat eivät täytä toimitusvelvollisuuttaan mistä syystä tahansa, on Design Shop Millanooran oikeutettu purkamaan sopimuksensa ostajan kanssa. Tällaisissa tapauksissa informoi Design Shop Millanoora välittömästi ostajaa siitä, että tavaraa ei voida toimittaa. Mikäli ostaja on suorittanut etukäteismaksun, tämä palautetaan hänelle välittömästi.

4. Jos ei ole toisin sovittu, lähetys toimitetaan säännönmukaisesti sen aikataulun mukaan, mitä verkkosivuilla on kunkin tuotteen kohdalla mainittu. Mikäli toimitusaika on tätä pitempi, Design Shop Millanoora tiedottaa asiasta. Ilmoitus toimitusajan pituudesta ei ole sitova, mikäli Design Shop Millanoora ei ole ilmoittanut sitä sitovasti kirjallisesti. Design Shop Millanoora pidättää oikeuden kieltäytyä toimituksista laskua vastaan ilman perusteluja tai muuttaa laskutustapaa.

5. Hinnanmuutokset (alennukset, alennustaulukon muutokset, hinnankorotukset) astuvat voimaan uuden hinnaston voimaantulopäivänä, tämä koskee myös jo tehtyjä tilauksia. Hinnankorotuksissa on asiakas oikeutettu päättämään, onko toimeksianto edelleen voimassa, tämä koskee vain suurtilauksia.

6. Force-Majeure-lauseke. Tuotannon keskeytyksissä tai toiminnallisissa häiriötilanteissa (esim. lakot, takavarikointitoimet tms.) on Design Shop Millanoora oikeutettu laskuttamaan toimituksen koko hinnan, mikäli tilauksesta on toimitettu 80% tai yli . Pienemmistä osamääristä laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti huolimatta alkuperäisesti sovitusta hinnasta.

7. Tilauksen peruminen tai muutokset on tehtävä kirjallisesti 2 päivän kuluessa. Tämän jälkeen eivät muutokset tai peruutukset ole enää mahdollisia. Jos toimitus on jo matkalla postin kautta, eivät muutokset tai peruutukset ole enää mahdollisia, tilaaja maksaa toimitus ja postikulut.

8 Jos maksu viivästyy tai laskun määräaikaa lykätään, tilaaja maksaa 15% korkoa sekä viivästymismaksun. Design Shop Millanoora on oikeutettu lykkäämään tavaran toimituksia maksun saapumiseen saakka ja vaatimaan tuleville toimituksille etukäteismaksua. Mikäli tilaajan maksukykyä voidaan oikeutetusti epäillä, on Design Shop Millanoora oikeutettu vaatimaan etukäteismaksun huolimatta siitä, mitä aluksi on sovittu.

9. Viallisen tuotteen palautus - Virheettömillä tuotteillamme ei ole vaihto- tai palautusoikeutta, koska tuotteet ovat asiakkaiden toiveiden mukaan räätälöityjä tilaustuotteita. Mittatilaustyöt, erikoistarjoukset ja erityistoiveiden mukaiset tuotteet eivät kuulu palautusoikeuden piiriin.
Poikkeuksena on tavanomainen valmistus- ja materiaalivikoja koskeva takuu. Kaikista palautuksista on aina sovittava kauppiaan kanssa etukäteen. Postituskulut maksaa tilaaja, Design Shop Millanoora ei lunasta postimerkittömiä palautuslähetyksiä.

10. Omistusoikeuden pidätys Tuotteet pysyvät valmistajan, Design Shop Millanoora.in omistuksessa, kunnes ne on kokonaan maksettu. Tämä pätee myös silloin, kun tilaaja on luovuttanut tavarat toiselle henkilölle tai liikkeelle.

11 Takuu - Mikäli ostetut tuotteet ovat viallisia ja Design Shop Millanoora on vastuussa näistä puutteista, voi asiakas vaatia joko vikojen korjaamista tai uutta toimitusta. Tästä säätelystä poikkeavat kaikki erityistarjoukset. Jos Design Shop Millanoora ei suostu tai kykene korjaamaan vastuullaan olevia puutteita tai toimittamaan uutta tavaraa kohtuullisuuden puitteissa tai näitä toimenpiteitä ei voida suorittaa kohtuullisella aikataululla, tai ei onnistu pyrkimyksissään korjata tuotteen laatua tai toimittaa uutta, on asiakkaalla oikeus joko peruuttaa tilauksensa tai pienentää laskun summaa. Mikäli taaempana ei toisin sovita, ei tilaajan vaatimuksia, jotka perustuvat mihin oikeudellisiin perusteisiin tahansa, hyväksytä. Design Shop Millanoora ei ole vastuussa vaurioista, jotka eivät ole itse tuotteessa. Ennen kaikkea Design Shop Millanoora ei ole vastuussa tilaajan menetetystä liikevoitosta tai muista omaisuuteen kohdistuvista vahingoista. Kun Design Shop Millanoora ei ole lainkaan tai täysin vastuullinen, koskee tämä myös sen työntekijöiden tai apulaisten ja edustajien henkilökohtaista vastuuta.

Yllä mainittu vastuuvapaus ei päde, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai huolimattomasti.

Jos Design Shop Millanoora laiminlyö jotain tärkeää kohtaa sopimuksessa, koskien materiaalivikoja tyypillisesti, rajoittuu sen vastuullisuus jo syntyneisiin vahinkoihin.

Valitettavasti posti huolellisesta pakkaamisesta huolimatta ei aina onnistu kuljettamaan paketteja ehjänä perille. Tämän takia on hyvä jo lähetystä noudettaessa tarkistaa paketin kunto ja mahdolliset vauriot paketissa.
Mikäli lähetys on vaurioitunut postin kuljetuksessa, tee HETI vahinkoilmoitus postikonttoriisi. Ota myös yhteys kauppiaaseen, niin sovimme uuden tuotteen toimituksesta.

12. Tietosuoja on Design Shop Millanoora:iin toiminnassa ensisijainen. Henkilökohtaiset tiedot, jotka välitetään nettisivujemme kautta, kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostitse, jäävät vain Design Shop Millanoora:iin tietoon ja käyttöön ja niitä käytetään vain niistä sovittuun tarkoitukseen; tavaratoimistukseen, laskutukseen tai jos asiasta erityisesti sovitaan, niitä käytetään tulevissa tilauksissa. Tietojanne ei luovuteta muille tahoille markkinointiin. Tietonne tallennetaan sähköisesti. Henkilökohtaiset tiedot tallennetaan koodattuina. Tilaajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat tarpeellisia, jotta voimme tiedottaa nopeasti ja vaivattomasti laskutuksesta, muutoksista ja/tai toimitusajankohdasta. Myös tietokoneenne IP numero tallennetaan, kun tallennatte tietojanne nettisivuillamme.

Tilaaja on saanut riittävää tietoa tietojen tallentamistavasta, laajuudesta ja tarkoituksesta sekä käytöstä. Tilaaja hyväksyy näiden tietojen tallentamistavan.

13. Suostumus ja peruminen. Jos asiakas antaa luvan käyttää tietojaan tiettyyn tarkoitukseen, tapahtuu tämä vapaaehtoisuuteen pohjautuen. Asiakkaalla on oikeus perua tämä lupa milloin hyvänsä. Design Shop Millanoora on oikeutettu päivittämään tietosuojaohjeistusta tarpeen mukaan. Mikäli nämä tietosuojamuutokset ovat asiakkaan haitaksi, informoi Design Shop Millanoora niistä hyvissä ajoin etukäteen.

14. Sovellettu lainsäädäntö ja oikeuspaikka. Tuomioistuin on FIN-70110 Kuopio ja suorituspaikka FIN-73620 Kortteinen. Sopimuksessa sovelletaan Suomen Lakia.

15. Sopimus osittain mitätön. Mikäli yksi tai useampi sopimuskohta on kokonaan tai osiltaan mitätön, ei se kumoa koko sopimuksen voimassaoloa. Osiltaan tai kokonaan mitätön sopimuskohta tulkitaan tai korvataan tavalla, joka vastaa sopimuksen henkeä. Sama koskee tämän sopimuksen mahdollisia aukkokohtia.

16. Toimituksessa rikkoutuneet lähetykset . Valitettavasti posti huolellisesta pakkaamisesta huolimatta ei aina onnistu kuljettamaan paketteja ehjänä perille. Tämän takia on hyvä jo lähetystä noudettaessa tarkistaa paketin kunto ja mahdolliset vauriot paketissa.
Mikäli lähetys on vaurioitunut postin kuljetuksessa, tee HETI vahinkoilmoitus postikonttoriisi. Ota myös yhteys kauppiaaseen, niin sovimme uuden tuotteen toimituksesta.

Kaavilla, 13. Maaliskuuta 2005
Design Shop Millanoora
Millanoora Oy

 

ABOUT SSL CERTIFICATES